Pelioikeusilmoitus

Osakkaan, joka vuokraa pelioikeutensa edelleen, tulee ilmoittaa siitä täyttämällä pelioikeusilmoitus.
Mikäli pelioikeus vuokrataan TGK:n jäsenelle tai nykyiselle asiakkaalle, tarvitsee lomakkeeseen täyttää osakkaan tietojen lisäksi vain vuokraajan nimi ja jäsen-/asiakasnumero.