Tuusulan Golfklubin kentänhoito ulkoistetaan

Tuusulan Golfklubi Oy:n hallitus on päättänyt antaa kentänhoidon ulkopuolisen yhtiön tehtäväksi. Tänään solmitun sopimuksen mukaan Suomen Golfkentänhoito/Greenkeepers by N&V Oy vastaa jo tulevalla pelikaudella TGK:n golfkentän kaikkinaisesta hoidosta. Siihen kuuluvat niin päivittäiset hoitotyöt kuin kausittain tehtävät hoitotoimenpiteetkin. TGK:n omistamat koneet jäävät hoitoyhtiön käyttöön. Samoin sekä vakituinen kentänhoidon henkilökunta että useat kausityöntekijät siirtyvät hoitoyhtiön palvelukseen.

Suomen Golfkentänhoito/Greenkeepers by N&V Oy:n ovat perustaneet kokeneet golfkenttien rakentamisen ja hoidon ammattilaiset Kai Hulkkonen ja Tuukka Mönttinen. Mukana on myös skotlantilaisen Greenmakers by Nelson & Vecchio -yrityksen toimitusjohtaja David Nelson. Yhtiö on jo yhteistyössä Vantaan Golfpuiston ja Leppävaarassa sijaitsevan Continental Golf Parkin kanssa, ja sillä on neuvottelut käynnissä usean muun kenttäyhtiön kanssa. Kentänhoitoyhtiön tavoitteena on muodostaa viiden kentän hoitokokonaisuus, jolloin on mahdollista saavuttaa merkittäviä synergiaetuja eli tehostaa konekannan käyttöä sekä hyödyntää henkilökuntia kokonaistaloudellisella tavalla.

TGK:n kannalta nyt alkava yhteistyö merkitsee ennen kaikkea kustannusten säästöä. On arvioitu, että palvelusopimus laskee kentänhoidon kustannuksia merkittävästi siihen verrattuna, että kaikki tehtäisiin itse kuten ennenkin. Hyvä puoli on myös, että kustannukset ovat etukäteen tiedossa. Osapuolet korostavat, että arvioidut säästöt eivät synny kentän vähäisemmällä hoidolla, vaan esimerkiksi leikkuutyöt suoritetaan yhtä useasti kuin ennenkin. Lisäksi pitkäaikainen hoito-ohjelma päivitetään käyttäen apuna kansainvälistä golfkenttien hoitoon erikoistunutta agronomiyritystä.

─ Uskomme lisäksi, että kentänhoidon laatutaso ja kentän pelattavuus nousevat, sillä uudella yhteistyökumppanilla on vahva kokemus kentänhoidosta, ja näin saamme Tuusulaan uutta näkemystä ja asiantuntemusta, sanoo TGK Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Kuoppala. ─ Myös henkilökuntaa varmasti motivoivat ja virkistävät uudet haasteet muutoksien myötä.

Kentänhoidon ulkoistaminen on maailmalla varsin yleistä ja vahvassa kasvussa. Esimerkiksi Hollannissa noin 120 golfyhtiötä on antanut kenttänsä ulkopuolisen yhtiön hoidettavaksi. Tukholman seudullakin kyseistä käytäntöä sovelletaan mittavasti. Suomessa kentänhoidon ulkoistuksia ovat aiemmin tehneet useat golfyhtiöt, ja niiden kokemukset ovat olleet pääosin myönteisiä.

─ Olemme erittäin tyytyväisiä, että saimme neuvoteltua hyvän ja meitä tyydyttävän sopimuksen kentänhoidosta, toteaa TGK:n toimitusjohtaja Timo Mansnerus. ─ Sen tarkoitus on luonnollisesti tehostaa ja optimoida kentänhoitoa. Järjestely myös mahdollistaa sellaiset hoitotoimenpiteet, joihin klubilla ei itsellään ole kalustoa. Uudistus tuonee uutta pontta ja uusia tuulia koko golfyhteisömme toimintaan.

Tuusulan Golfklubi Oy:n ja Suomen Golfkentänhoito/Greenkeepers by N&V Oy:n solmima sopimus kattaa tässä vaiheessa kaksi seuraavaa pelikautta.