Tuusulan Golfklubi Oy – Ylimääräinen yhtiökokous 27.4.2021 klo 18.00

TGK Oy:n hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään niitä yhtiöjärjestyksen muutoksia, joita jo viime marraskuun kokouskutsussa esitettiin. Silloinhan yhtiökokous jouduttiin pandemian takia siirtämään.

Muutoksissa on kysymys seuraavista asioista:

  1. Mahdollistetaan osakkaille yhtiölainaosuuden maksaminen (viime vuoden lopussa n. 780 e / pelioikeus). Tällä muutoksella varmistetaan se, ettei ehdotettu osakkeiden vastaanottaminen lisää jäljelle jäävien osakkeiden velkaosuutta.
  2. Yhtiö voisi vastaanottaa omia velattomia osakkeitaan rajoitetusti siten, ettei yhtiön talous kohtuuttomasti vaarannu. Ehdotuksen mukaisesti osakkeita voitaisiin vastaanottaa enintään50 kappaletta vuonna 2021,seuraavana vuonna enintään 20 kappaletta ja siitä eteenpäin vuosittain enintään 10 kappaletta. Yhtiön hallussa voisi olla samanaikaisesti enintään 100 osaketta.
  3. Yhtiö voi vuokrata pelioikeuksia vastaanottamiensa pelioikeuksien verran. Tällä luonnollisesti pyritään korvaamaan vastaanotettujen osakkeiden tuottamaa tulovirran menetystä.

Lisäksi hallitus siis ehdottaa, että yhtiö siirtyisi yhden vuosittaisen yhtiökokouksen järjestelmään, jolloin yhtiön tilikausi olisi 1.11. – 31.10.. Yhtiökokous pidettäisiin vuosittain keväällä.

Hallitus ehdottaa myös, että yhtiökokouskutsun julkaisemista nykyaikaistetaan, siten että virallinen kokouskutsu voidaan toimittaa myös teknisin apuvälinein, esim. sähköpostitse.

Yhtiökokouksen aineistot löytyvät materiaalisalkusta >>

Tuusulan Golfklubi Oy
Hallitus