Toimitusjohtajan katsaus

Viime vuonna ulkoistimme kentänhoidon Suomen Golfkentänhoito Oy:lle. Kokemukset yhteistyöstä ovat olleet varsin myönteisiä, ja yhteistyömme jatkuu sopimuksen mukaisesti ainakin tulevan kauden ajan. Talven aikana kentänhoitoyhtiö on vahvistanut rivejään ja rekrytoinut uuden kenttämestarin Paul Avisonin Englannista. Hänen esittelynsä löytyy toisaalla tästä uutiskirjeessä.  

Kulunut talvi on ollut ainakin Etelä- ja Länsi-Suomen kenttien kannalta vaikea. Lämpötilojen toistuvat muutokset ovat aiheuttaneet sen, että lähes koko kenttää peittää tällä hetkellä vahva jääkansi. Jäät muodostuivat jo tammikuussa, ja nyt voidaan jo valitettavasti todeta, että jääpoltteen ja lumihomeen riski on olemassa. Viheriöillä olemmekin tehneet ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä; viheriöltä on aurattu lumet pois, jäätä on poistettu mekaanisesti ja lopuksi hiekoitettu. Toivotaan, että sääennusteet pitävät paikkansa ja lämpötila pysyy pääsääntöisesti plussan puolella pidemmän aikaa, jotta jäät saadaan sulamaan kentältä mahdollisimman nopeasti.

Talvihallin sisäharjoittelutila on ollut koko talven kovassa käytössä. Syksyllä uusittiin simulaattorin laitteisto ja ohjelmisto päivitettiin. Simulaattori onkin ollut yleensä varattuna viikon jokaisena päivänä. Myös lyöntiharjoittelua sekä opetusta ovat pelaajat saaneet talven aikana runsaslukuisesti

TGK:n hallitus otti viime vuonna päätavoitteekseen yhtiön talouden tervehdyttämisen. Tavoitteen saavuttamiseksi hallitus teki viime vuoden aikana useita strategisia päätöksiä kuten esim. kentänhoidon ulkoistamisen ja ravintolatoiminnan ottamisen uudelleen yhtiön omaksi liiketoiminnaksi. Tehdyt ratkaisut ovat parantaneet yhtiön taloudellista tilannetta merkittävästi.

Hallitus on myös tehnyt viime vuonna investointi-  ja perusparannussuunnitelman seuraaville kolmelle vuodelle. Kohentunut rahoitustilanne on antanut yhtiölle mahdollisuuden lähteä toteuttamaan suunnitelmaa. Tällä hetkellä työn alla ovat tai piakkoin alkamassa varikon wc-tilojen uudistaminen, puuston harvennustyöt väylillä 7, 8 ja 11 ja klubitalon julkisivupaneeleiden uusiminen. Muita tälle vuodelle suunniteltuja perusparannuksia ovat mm. vesiesteiden ruoppaukset, sadetusjärjestelmän kunnon perusteellinen kartoitus ja korjaustöiden aloittaminen sekä Mutterin wc-tilojen uudistaminen.

Osake- ja pelioikeusmarkkinoiden tukemiseksi pyritään jatkuvasti kehittämään uusia etuja osakkaille ja vuokrapelaajille. Ylivoimainen tuote osakekaupan edistämisessä on viime vuodet ollut Kultakortti, jota Tuusulan uudet ja vanhat osakkaat ovatkin ahkerasti hyödyntäneet. Kultakortti-yhteistyö kenttien välillä tulee jatkumaan tulevallakin kaudella. Tällä hetkellä näyttä siltä, että Kultakorttikentät ovat samat kuin viime vuonna. Luettelo Kultakorttikentistä julkistetaan sgky.fi-sivustolla heti, kun olemme saaneet vahvistuksen mukanaolosta kaikilta kentiltä.

Pelioikeudenhaltijoillemme on neuvoteltu uusi merkittävä lisäetu: mahdollisuus lunastaa itselleen rajoittamaton pelioikeus Nurmijärvi Golfiin hintaan 150 e.

Omasta puolestani toivotan Jaakko Kuoppalan omaisille voimia suureen suruunne. Jäsenistölle toivotan hyvää pelikauden alkua.

Timo Mansnerus