TÄRKEÄ TIEDOTE TUUSULAN GOLFKLUBI OY:N OSAKKAILLE

YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN VASTAANOTTAMINEN JA LAINAOSUUDEN MAKSAMINEN

Yhtiön uusi yhtiöjärjestys mahdollistaa yhtiön omien osakkeiden vastaanottamisen syyskuun lopussa sekä osakkeen lainaosuuden maksamisen. Yhtiön hallitus on päättänyt viidenkymmenen (50) osakkeen vastaanottamisesta vuonna 2021.

Osakkeen tarjoamista yhtiön vastaanotettavaksi tulee tehdä kirjallinen ilmoitus 30.9. mennessä sähköpostitse toimisto@tgk.fi tai kirjeitse osoitteeseen Tuusulan Golfklubi Oy, Rantatie 2, 04310 Tuusula.
Osakkeen tarjoaminen yhtiölle edellyttää lainaosuuden maksamista ja, että kaikki maksut on yhtiölle maksettuna. Lainaosuus 701 euroa / pelioikeus tulee olla yhtiön tilillä Nordea FI11 1597 3006 1203 40 28.9.2021 mennessä. Maksun yhteydessä tulee mainita tarjottavan osakkeen / osakkeiden numero/-t tai osakkaan nimi. Mikäli osakkeita tarjotaan yhtiölle yli 50 kpl, suoritetaan vastaanotettavista osakkeista arvonta lokakuun loppuun mennessä.
Huom. Lainaosuuden maksaminen on täysin vapaaehtoista osakkaille, jotka eivät tarjoa osakettaan vastaanotettavaksi.

 

Aiheeseen liittyvät yhtiöjärjestyksen pykälät:

”Hallituksen päätöksellä on osakkeenomistajilla mahdollisuus maksaa oma lainaosuutensa yhtiön veloista. Maksuajan ja tavan määrää hallitus.”

18§

Yhtiö voi vastaanottaa omia osakkeita vastikkeetta. Osakkeen vastaanotto edellyttää, että vastaanotettavaan osakkeeseen ei kohdistu erääntyneitä vastikkeita tai muita maksurästejä ja että osakkeeseen kohdistuva rahoitusvastikeosuus on kokonaisuudessaan maksettu. Tässä kappaleessa asetetut edellytykset eivät koske konkurssipesiä tai varattomia kuolinpesiä.

Omia osakkeita voidaan ottaa vastaan vastikkeetta vuonna 2021 enintään viisikymmentä (50) kappaletta, vuonna 2022 enintään kaksikymmentä (20) kappaletta ja siitä eteenpäin enintään kymmenen (10) kappaletta kunakin kalenterivuonna. Osakkeet on tarjottava kirjallisesti yhtiön vastaanotettavaksi viimeistään kunkin kalenterivuoden syyskuun viimeiseen päivään mennessä. Jos osakkeita tarjotaan vastaanotettavaksi vuonna 2021 yli viisikymmentä (50) kappaletta, vuonna 2022 yli kaksikymmentä (20) kappaletta ja siitä eteenpäin kunakin kalenterivuonna yli kymmenen (10) kappaletta, vastaanotettavien osakkeiden valinta tapahtuu arpomalla. Hallitus määrää tarkemmin omien osakkeiden vastaanotosta. Yhtiöllä voi olla yhtäaikaa hallussaan enintään 100 osaketta.

HALLITUS