Talous kuntoon – puheenjohtajan kirjoitus

TGK Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Kuoppala selvittää seuraavassa kirjoituksessa golfklubin talouden tervehdyttämiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Talous kuntoon.

Tuusulan Golfklubi Oy on tehnyt tappiollisen tuloksen jokaisena vuonna tällä vuosikymmenellä. Tämän seurauksena yhtiö ei ole täysin kyennyt kehittämään toivotulla tavalla toimintaansa eikä tekemään investointeja suunnitelmien mukaisesti.

Pitkä tappioputki vaikeuttaa ja helposti näivettää minkä tahansa yrityksen toimintaa, ja vastaavaa on ollut myös havaittavissa Tuusulassa. Meille on kertynyt investointivelkaa muun muassa klubirakennuksen ja sen ympäristön sekä kentän kastelujärjestelmän osalta. Myöskään pitkän aikavälin suunnitelmia kentän kehittämiseksi ei ole kyetty toteuttamaan.

Tuusulan Golfklubi Oy:n hallitus on ottanut ykkösasiakseen yhtiön talouden kuntoon laittamisen. Tavoitteena hallituksella on löytää ratkaisut yhtiön talouden tasapainottamiseen, mikä jatkossa mahdollistaisi golfliiketoiminnan tulorahoituksella tehtävät korjausinvestoinnit sekä yleiseen viihtyvyyteen panostamisen. Tavoitteenamme on pysyvästi tasapainottaa yhtiön liiketoiminnan tulot ja menot, eikä aikeenamme ole rasittaa osakkeenomistajien kukkaroa hoitovastikkeen korotuksella.

Haluan kuitenkin muistuttaa, että yhtiömme otti merkittävän lainan ostaessaan uuden klubitalon itselleen, ja tämän lainan hoitamiseen myös jatkossa osakkeenomistajilta tullaan keräämään rahoitusvastiketta, kunnes lainan pääoma on maksettu pois. Hallitus on ryhtynyt tuumista tekoihin, ja on menneinä kuukausina tehnyt useita merkittäviä päätöksiä talouden tervehdyttämiseksi:

– Golfklubi vastaa jatkossa itse ravintolatoiminnasta. Viime pelikausina ravintolasta ovat vastanneet ulkopuoliset yrittäjät varsin tyydyttävästi, mutta tästä toiminnasta saatavat vuokratuotot ovat murto-osa verrattuna klubin omana ravintolaliiketoimintana saataviin katteisiin. Klubillahan on myös aiempaa kokemusta ravintolatoiminnasta, jolloin tämän muutoksen päätöksenteolle oli olemassa selkeät numeeriset perusteet.

– Kuten viime viikon uutiskirjeessä kerrottiin, on yhtiö päättänyt ulkoistaa kentänhoidon ulkopuolisen hoitoyhtiön tehtäväksi. Tälle muutokselle oli selkeät taloudelliset perusteet, mutta myös uskomme että kenttämme kunto ja pelattavuus paranevat entisestään.

– Olemme yksinkertaistaneet greenfee-tuotevalikoimaa ja hinnoitelleet ne hyvin kilpailukykyisiksi vastaamaan markkinatasoa. Tällä päätöksellä uskomme greenfee- tuottomme kasvavan entisestään ja tuovan lisää maksavia pelaajia kentällemme erityisesti niihin hetkiin, kun kentällämme on tilaa.

– Osana greenfee-myyntistrategiaa liityimme muutaman vuoden tauon jälkeen Supergolfin jäsenkentäksi. Jäsenyys tuo mukanaan niin merkittävät tulovirrat, että päätös mukanaolosta oli perusteltua.

– Kilpailukalenterista löytyy uusia tapahtumia. Nämä omalta osaltaan tuovat uutta tulovirtaa yhtiöön sekä mukavaa aktiivisuutta yhteisöömme.

Edellä mainittujen muutoksien vaikutusten on arvioitu nostavan Golfyhtiön tuloksen selvästi voitolliseksi jo tänä vuonna.Nämä päätökset ja toimenpiteet on tehty pitäen mielessä osakkaiden ja jäsenien pelaamisen etuoikeudet. Omat yhteisömme jäsenet ovat klubimme prioriteettina myös jatkossa.

Tuusulan Golfklubi Oy:n hallituksen työjärjestyksessä on seuraavana merkittävänä asiana yhtiön strategian päivitys. Tämän työn olemme aikatauluttaneet tapahtuvan loppukevään ja kesän aikana, ja tavoitteenamme on esitellä golfklubin päivitetty strategia syksyn yhtiökokouksessa. Tällä välin tarkoituksena on viimeistellä klubitalomme ympäristö viihtyisäksi kokonaisuudeksi. Myös turvallisuuteen olemme panostaneet, ja kulkusiltojen rakenteita sekä kaiteet on ennen pelikautta uusittu.

Toivotan mukavaa golfkesää kaikille!

Kentällä nähdään

Jaakko Kuoppala