Syyskokousten päätöksiä

Tuusulan Golfklubin sääntömääräiset syyskokoukset pidettiin klubilla maanantaina 28.11. Paikalle saapui runsaasti osanottajia.

Yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pentti Paajanen ja kapteeniksi Taru Åkesson. Päätettiin, että Naisten kapteenia ei valita vuodelle 2017.

Johtokuntaan erovuoroisten tilalle valittiin Olli Eloranta, Juhani Kovalainen ja Ari Savolainen.

Yhdistyksen jäsenmaksut vuodelle 2017 pysyvät ennallaan eli aikuisten jäsenmaksu osakkeenomistajat 82 euroa, muut 92 euroa ja junioreiden jäsenmaksu 36 euroa. Myös liittymismaksu pysyy ennallaan 20 eurossa, junioreilta ei liittymismaksua peritä.

Välittömästi syyskokouksen jälkeen pidettiin yhtiökokous.

Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin äänestyksen jälkeen Minna Anttonen, Lasse Korppi ja Jaakko Kuoppala. Hallituksen jäseninä jatkavat Mika Eloranta, Olli Eloranta ja Esko Salomäki. Matti Holman perikunnan nimeämänä jäsenenä hallituksessa jatkaa Pekka Holma.

Hoito- ja rahoitusvastike päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti. Hoitovastike pysyy vuoden 2016 tasolla eli A-osake 830 €, B- ja C-osake 1 660 € ja D- osake 415 €.

Rahoitusvastike aleni hivenen vuodesta 2016. Rahoitusvastike A-osake 150 €, B- ja C-osake 300 €, D-osake 75 €.