Syyskokousten päätöksiä

Tuusulan Golfklubi ry:n sääntömääräinen syyskokous ja Tuusulan Golfklubi Oy:n varsinainen syysyhtiökokous pidettiin klubitalolla torstaina 20.11. Molemmissa kokouksissa oli lähes 50 jäsentä/ osakasta paikalla.

Seuran kokouksessa toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin johtokunnan esittämässä muodossa, ja näin ollen jäsen- ja liittymismaksut pysyvät ennallaan kaudelle 2015. Erovuorossa olleet Miikka Mäkiaho, Juhani Kovalainen ja Eija Utriainen valittiin yksimielisesti jatkamaan johtokunnassa. Muut seuran johtokunnan jäsenet ovat Mika Eloranta, Pentti Paajanen, Jaana Björkman, Harri Kauppinen ja Maritta Kinnunen.

Syysyhtiökokous vahvisti talousarvion vuodelle 2015. Hallituksen esitys 100 euron rahoitusvastikkeesta hyväksyttiin hoitovastikkeiden pysyessä ennallaan. Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä (max 50 A-osaketta) sekä vuokraamaan pelioikeuksia kaudella 2015 enintään 50 kpl.

Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Jaakko Kuoppala ja Jaana Tommiska. Erovuorossa ollut Maritta Kinnunen valittiin uudelleen. Vuodesta 2007 hallituksen jäsenenä ollut ja viime vuodet hallituksen puheenjohtajana toiminut Lasse Korppi jättäytyi pois hallituksesta. Muut hallituksen jäsenet ovat Mika Eloranta, Pekka Holma, Mikko Nevalainen ja Harri Hägg.

Jäsenmaksut 2015
Osakas 82 €
Aikuinen 92 €
Juniori (alle 21-v) 36 €
Liittymismaksut 2015
Aikuinen 80 €
Juniori (alle 21-v) 40 €
Hoitovastike 2015
A- osake 788 €
B- ja C-osake 1 576 €
D- osake 394 €
Rahoitusvastike 2015
A-osake 100 €
B- ja C-osake 200 €
D-osake 50 €