Suomen golfliiton pysyvät paikallisäännöt poistettu

Kuten olette lehdistä lukeneet, Suomen Golfliitto poisti kaikkia kenttiä koskeneet seuraavat paikallissäännöt; irtokivet hiekkaesteissä, sähköjohtoihin osuneet lyönnit, kastelulaitteiden kannet viheriöiden läheisyydessä sekä mittamerkit kentällä.

Nuo edellä mainitut asiat on nyt jokaisen kentän lisättävä omiin paikallissääntöihinsä. Myös meillä ne lisätään paikallissääntöihimme lukuun ottamatta osumaa sähköjohtoihin (kentällämme ei niitä kulje).

Paikallissääntö päivityksen yhteydessä olemme tarkastaneet myös oman kenttämme vaatimuksia.

Maasillat on nyt erotettu vesiesteistä ja ne ovat pelialuetta. Pallon ollessa maasillalla tai lyöntiasennossa pelaaja joutuu seisomaan maasillalla voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta lähimpään vapauttavaan paikkaan säännön 24-2 mukaan. Maasiltoja kentällämme on väylillä 7, 8, 10, 11, 14 ja 16/18 välissä.

Väylille 12 ja 15 on asennettu “DZ” – laatat. Mikäli pallo menee vesiesteeseen vihreiden paalujen välistä, pitää pelaajan pudottaa pallo yhden lyönnin rangaistuksella DZ alueelle, joka on kahden (2) mailan mitan säteellä piirretty ympyrä laatan keskiöstä mitattuna. Pallon on pudottava ensimmäiseksi ympyrän sisään. Pallo saa vieriä pudotuskohdasta korkeintaan kahden (2) mailanmitan päähän. Pallo voi vieriä myös pois pudotusalueelta.

Puiden rungon ympärille asennetut jänö-/myyräsuojat on nimetty kentän oleellisiksi osiksi eikä niistä näin ollen saa vapautusta ilman rangaistusta. Nämä suojat tullaan pääsääntöisesti poistamaan. Eräiden puiden juurilla on muovisuojuksia sekä kasteluputken päät ovat edelleen kiinteitä haittoja ja niistä vapautuminen säännön 24-2 mukaan.

Väylällä 16 meillä on vanha ja jopa virheellinen paikallissääntö ” pallon osuessa punaisen tiin edessä oleviin metallirakenteisiin, on pelaajan uusittava lyönti rangaistuksetta. Paikallissääntö on meillä tuloskortteihin painettu ja siksi olemme sen myös sääntöihin laittaneet. Tämä sääntö tullaan poistamaan 2017 paikallissäännöistä.

Uudet paikallissäännöt on nyt tallennettu netti-sivuillemme ja toivon jokaisen sääntöjä kunnioittavan/noudattavan niihin tutustuvan. Säännöt on tietysti myös saatavana printattuna pyydettäessä.

Olemme tänä keväänä suorittaneet merkkipaalutuksien uusimista etenkin Out-paalujen. Paalutus on vielä kesken, mutta tulemme viimeiset kolme väylää merkitsemään pikimmiten kun vain aika riittäisi. Mikäli jollakin on paalutusten suhteen oikaistavaa; paalut väärässä paikassa ja/tai väärän väriset tai jonnekin pitäisi laittaa näkyvämmät merkkipaalut, otan mielelläni korjausehdotukset tiedokseni.

Nyt kun kentällä on uusittu 186 kpl out paaluja vanhojen tilalle, on ne samalla tuotu pois metsän keskeltä näkyville. Tämän toimenpiteen toivotaan nopeuttavan ja selkeyttävän peliä, kun turhat etsinnät jää pois.

Ei muuta kuin nautittavia kierroksia kaikille.

Pentti Paajanen
TGK:n kapteeni