Osakkeiden muuntaminen taas ajankohtaista ja pelioikeuden voi nyt muuttaa sarjakortiksi

Golfosakkeiden markkinan muuttuessa voimakkaasti, Tuusulan Golfklubi pyrkii vastaamaan haasteeseen hakemalla pelioikeuden käyttämiselle joustavampia ratkaisuja. Keväällä 2018 yhtiökokouksessa päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä osakesarjoihin liittyen. Uudet osakesarjat mahdollistavat pelioikeuden käyttäjän vaihtamisen kauden aikana. Toukokuun lopussa pidetyssä kevätyhtiökokouksessa päätettiin jälleen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen esityksen mukaisesti. Uusi muoto mahdollistaa osakkeen tuottaman pelioikeuden muuttamisen sarjakortiksi, jossa on 30 käyttökertaa.

 

Osakkeiden muuntaminen E-, F- ja G-sarjan osakkeiksi

Yhtiön uuden yhtiöjärjestyksen mukaisesti osakkaat voivat esittää hallitukselle osakkeensa muuntamista.

A-sarjan osake on muunnettavissa uudeksi E-sarjan osakkeeksi, B-sarjan osake F-sarjan osakkeeksi ja C-sarjan osake G-sarjan osakkeeksi.

Uusien osakesarjojen etuna vanhoihin verrattuna on se, että osakkeen tuottamaa pelioikeutta voi käyttää entistä joustavammin. E-, F- ja G-osakkeissa nimetyn pelioikeuden käyttäjää voi vaihtaa kauden aikana kaksi kertaa. Toisin sanoen pelioikeudella voi kauden aikana olla jopa kolme eri käyttäjää. Uuteen yhtiöjärjestykseen ja uusiin osakesarjoihin voit tutustua täältä.

Yhtiön hallitus on päättänyt antaa muunnettavaksi 50 osaketta. Muuntomaksuksi on päätetty 30 euroa / osake.

Ilmoitus osakkeen muuntamisesta tulee tehdä kirjallisesti 30.6.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: toimisto@tgk.fi tai postitse osoitteeseen: Tuusulan Golfklubi Oy, Rantatie 2, 04310 Tuusula.

Mikäli osakkeita tulee muunnettavaksi suurempi määrä kuin 50 kpl, valitaan muunnettavat osakkeet yhtiöjärjestyksen mukaisesti arpomalla.

 

Pelioikeuden voi nyt vaihtaa 30 pelikierroksen sarjakorttiin.

Kaikki pelioikeudet on mahdollista vaihtaa pelikaudeksi kerrallaan nimettävään sarjakorttiin, joka oikeuttaa 30 täyteen pelikierrokseen kauden aikana. Sarjakortti nimetään osakkaalle tai valinnaisesti osakkaan lisäksi toiselle henkilölle.

Jos sarjakortti nimetään vain osakkaalle, sarjakortilla voi maksaa osakkaan pelikierroksen lisäksi yhden samassa lähtöryhmässä pelaavan henkilön pelikierroksen. Jos sarjakortin käyttäjäksi nimetään osakkaan lisäksi toinen henkilö, nimetyt henkilöt voivat käyttää sarjalippua vain omien pelikierrostensa maksamiseen.

Eli sarjakorttia voi siis käyttää kahdella tavalla:

Joko sarjakortti nimetään vain osakkaalle, jolloin hän voi tuoda yhden vieraan mukanaan tai
sarjakortti nimetään osakkaan lisäksi toiselle henkilölle, jolloin vain nimetyt pelaajat voivat sitä käyttää.

Sarjakortti ei siis ole sama asia kuin peliliput, eikä siitä toimiteta fyysistä korttia. Kortin hallinnointi tehdään täysin sähköisesti Nexgolfissa.

Mikäli haluat käyttää pelioikeutesi kuluvalla kaudella sarjakorttina, niin ota yhteys TGK:n toimistoon, toimisto@tgk.fi.