Maanajoa väylän 18 lyöntipaikkojen taakse 1-2.9.

Väylän 18 lyöntipaikkojen taakse ajetaan läheiseltä työmaalta täyttömaata keskiviikon ja torstain aikana. Tarkoituksena on rakentaa väylälle uudet lyöntipaikat ja muuttaa se par 5-väyläksi.

Varsinaisiin rakennustöihin ei vielä ryhdytä, mutta koska hyvä- ja tasalaatuista maata on nyt saatavissa riittävä määrä, otetaan vastaan odottamaan varsinaista rakennustyötä.