Kunnostustöitä meneillään

Hyvää alkavaa golfkautta!

Taas on yksi pimeä ja kylmä talvi takana, ja auringon valon lisääntymisen myötä mieli alkaa itse kullakin  ajelehtimaan kohti kevään pelikierroksia. Valitettavasti talven pimeät hetket pääsivät myös vaikuttamaan surumielisyydellä golfyhteisön mieliin, kun suruviesti hallituksen puheenjohtajan Jaakko Kuoppalan pois menosta kantautui tietoomme. Raskainta tämä suru on luonnollisesti Jaakon lähiomaisille, ja haluan omasta ja koko golfyhteisön puolesta toivottaa jaksamista ja voimia surun keskellä.

Jaakko sai lyhyen puheenjohtajakautensa aikana todella paljon aikaiseksi. Hallituksen työskentelyyn Jaakko loi selkeät tavoitteet ja rakenteen, ja tähän oivana työkaluna oli ”vuosikellon” luominen raamittamaan hallituksen vuosittaista työn kulkua. Jaakko oli toiminnan mies, joka osasi hahmottaa ja priorisoida yhtiön ongelmakohdat. Talouden tervehdyttäminen oli Jaakon tärkein asia, sillä ilman vankkaa taloutta on yhtiön kehittäminen todella vaikeata. Ilokseni voin todeta sen mitä jo syksyllä yhtiökokouksessa kerroin, että yhtiön rahoituksellinen asema on parantunut paljon. Viime  kaudella saatuja uudistuksia oli paljon, joista tärkeimmät tulosvaikutuksiltaan olivat kentänhoidon ulkoistaminen, ravintolatoimintojen palauttaminen omiin käsiin sekä Supergolf-yhteistyö. Tämän lisäksi palveluita saatiin parannettua taukokioskin muodossa, josta saatu palaute on ollut todella positiivista. Näistä kaikista iso kiitos kuuluu Jaakolle – kiitos!

Kun yhtiön taloudellinen tilanne on helpottunut, olemme tälle vuodelle pystyneet aloittamaan paljon kaivattuja perusparannuksia. Klubitalon seinien ulkoverhouspaneeleiden uusiminen on käynnissä parhaillaan, kentän WC-tilat huoltohallilla sekä Mutterilla valmistumassa, puuston harvennustöitä on saatu tehtyä sekä kentänhoidollisia toimenpiteitä päästään syyskokouksessa esitetyn listauksen mukaisesti työstämään. Kaikki menevät hallituksen asettaman aikataulun ja suunnitelman mukaisesti, ja tämä on sitä rakenteellista tehokkuutta, jonka Jaakko sai aikaan.

Tietenkin korjattavien asioiden lista on pitkä, mutta nyt teemme hartiavoimin töitä sen eteen, että taloudellinen asemamme pysyy vakaana ja saamme kaikki korjauskohteet valmiiksi tulevien vuosien aikana. Hallitus on jatkanut hyvää draivia koko kevätkauden, ja uskomme että saamme vietyä yhtiötä oikeaan suuntaan. Tämän kaiken pohjana on hallituksen viime vuoden aikana luonnostelema strategia, jonka suuntaviivojen mukaan yhtiötä on tarkoitus viedä eteenpäin seuraavalle vuosikymmenelle. Tämä strategia tullaan myös esittelemään kevään yhtiökokouksessa osakkeenomistajille.

Toivon hartaasti että mahdollisimman moni osakkeenomistaja tulee mukaan vaikuttamaan yhteisiin asioihimme niin yhtiökokouksiin kuin myös kevään aikana järjestettäviin talkoisiin. Näin saamme ensikäden tietoa Teidän tahtotilasta, mihin suuntaan yhtiötä halutaan viedä, ja saamme rakennettua aitoa ja oikeata tahtotilaa hallitukselle. Sillä aivan kuten Jaakko sen meille näytti, asiat tulevat valmiiksi vain tekemällä, eikä uusia asioita kannata pelätä vaan kohdata ne avoimin mielin.

 

Kevätterveisin

Mika Eloranta

TGK Oy / Hallituksen puheenjohtaja