Kenttäpostin lukijakyselyn tulokset

Kenttäpostin lukijakysely lähetettiin marraskuussa kaikille Tuusulan Golfklubin jäsenille. Jäsenistä 11 % otti osaa kyselyyn ja kertoi mielipiteensä TGK:n jäsenlehdestä.

Kenttäposti ilmestyi kaudella 2014 kaksi kertaa: keväällä ja syksyllä. Jopa 40 % vastaajista kuitenkin toivoi, että lehti ilmestyisi 2-3 kertaa kaudesta ja 26 %:n mielestä se voisi ilmestyä ainakin kolme kertaa kaudessa. Nykyisten lehtien tärkeydestä kysyttäessä kevään lehti koettiin tärkeämmäksi (70 %).

Lähitulevaisuuden suunnitelmissa on siirtää Kenttäposti digilehti- muotoon. Vastaajista 37 % toivoi Kenttäpostin ilmestyvän jatkossa tuttuun tapaan printtilehtenä kun taas lähes sama määrä 32 % kannatti digilehteä. Loput vastaajista (31 %) koki printti- ja digilehden yhdistelmän parhaaksi vaihtoehdoksi. Mikäli Kenttäposti julkaistaan jatkossa digilehtenä, ry säästää huomattavan summan lehden paino- ja postituskulujen jäädessä pois. Suurin osa vastaajista (46 %) ilmoitti pitävänsä printtilehdestä enemmän, mutta totesi lukevansa lehden vaikka se ilmestyisi jatkossa digilehtenä. Vastaajista 39 % olisi valmiita siirtymään digilehteen saman tien. Digilehden taloudellisuudesta huolimatta 12 % vastaajista haluaisi lukea jatkossakin lehden printtinä, mutta vain 13 % olisi valmiita maksamaan suurempaa jäsenmaksua, jotta tämä olisi mahdollista.

Vastaajista 97 % ilmoitti lukeneensa viimeksi ilmestyneen Kenttäpostin 2-2014. Kenttäpostin ulkoasu, artikkelien sisältö, hyödyllisyys ja tärkeys saivat hyvät arvosanat. Kokonaisuutena Kenttäposti sai arvosanaksi 4 asteikolla 1-5. Avoimia palautteita tuli runsaasti ja niitä tullaan käsittelemään muiden tulosten ohella Kenttäpostin toimituksen kokouksessa.

Kyselyn numeraaliset tulokset on julkaistu kotisivujen materiaalisalkussa.

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita!