Kenttäpostia 6-2016 pääkirjoitus

Kulunut pelikausi sujui pelikierrosten määrässä mitattuna edellisvuoden tapaan. Pelikierroksia kertyi noin 28 000 kpl. Kenttämme on edelleen ollut yksi suosituimmista Kultakorttipelaajien vierailukohteista.

Talkoot

Kuluneen kauden aikana olemme onnistuneet elvyttämään talkootoimintaa klubillamme. Useita isompia ja pienempiä talkootapahtumia on kauden aikana järjestetty klubilla ja kentällä. Mukana on ollut ilahduttavan suuri joukko klubilaisia. Suurkiitokset kaikille mukana olleille.

Muutoksia organisaatiossa

TGK:n palvelupäällikkönä vuodesta 2014 toiminut Jenni Kemppainen siirtyy opintovapaalle joulukuun alusta alkaen. Jenni lähtee hakemaan restonomitutkinnolleen jatkoa Mikkelin ammattikorkeakoulusta. Ennen opintovapaalle siirtymistään Jenni viettää ansaittua kesälomaansa marraskuussa. Jenni on vahvistanut TGK:n organisaatiota erinomaisella tavalla lähes kolmen vuoden ajan, mutta nyt on valitettavasti lausuttava hänelle kiitokset näistä vuosista, ainakin väliaikaisesti. Jennin tehtäviä talvikauden aikana tulee hoitamaan osa-aikaisena caddie-tiskiltä tuttu “Ansu” Nikku.

Onnea opintoihin Jenni!

Talous

Yhtiön taloustilanne on parantunut merkittävästi kuluvan vuoden aikana. Tulos ja rahoitusasema ovat kohentuneet jopa suunniteltua paremmin. Talouden positiivinen kehitys on seurausta tehdyistä päätöksistä ja suunnitelmallisista toimenpiteistä. Näitä olivat kentänhoidon ulkoistaminen, Supergolfyhteistyön uudelleen aloittaminen sekä ravintolatoiminnan siirtyminen takaisin omiin käsiin. Unohtaa ei voi pienempienkään tuottolisäysten ja säästöjen vaikutusta.

Parantuva rahoitustilanne mahdollistaa tulevaisuudessa viime vuosia suuremmat investoinnit kenttään sekä rakennuksiin. Vuonna 2016 kerätty rahoitusvastike on mahdollistanut yhtiön pitkäaikaisten lainojen lyhentämisen noin 120 000 eurolla.

Kentänhoito

Kentänhoito klubillamme ulkoistettiin kauden alussa. Lähtökohdat keväällä eivät olleet uudelle kentänhoitoyhtiölle parhaat mahdolliset. Olivathan useat kentän viheriöt kärsineet poikkeuksellisen pahoja talvivaurioita. Lisäksi oman haasteensa kentänhoidolle aiheutti myös pitkäaikaisen kenttämestarimme Jari Laitisen äkillinen poismeno sairaskohtauksen myötä toukokuussa. Pahiten talvivaurioista kärsineet viheriöt saatiin valitettavasti hyvään pelikuntoon vasta kesäkuun loppupuolella. Mennyt pelikausi on kentänhoidollisesti muutoin ollut kuitenkin varsin hyvä. Kentän kuntoa ovat pelaajat kiitelleet. Erityisiä kehuja on tullut reuna-alueiden siiteydestä ja metsien raivaamisesta. Myös piha-alueen viimeistelyt ovat saaneet kiitosta.

Tänä syksynä toteutimme kentällä aiempia syksyjä mittavammat syystyöt, joista erityisesti on mainittava väylien holkki-ilmastus ja kylvöt. Näiden toimenpiteiden vaikutus tulee varmasti näkymään väylien parempana kuntona jo ensi kaudella.

Kentänhoidolliset toimet on nyt saatu tämän kauden osalta päätökseen. Jäljellä tänä syksynä on vielä viheriöiden tautitilanteen valvonta ja tarvittaessa siihen puuttuminen ruiskutuksin.

Syksy toi tullessaan muutoksia myös kentänhoidon organisaatioon, kun operatiivisena johtajana kentänhoitoyhtiössä toiminut Tuukka Mönttinen irtisanoutui yhtiön palveluksesta elokuun loppupuolella. Tällä hetkellä kentänhoitoyhtiössä ovat meneillään rekrytointitoimet Tuukan seuraajanhenkilön palkkaamiseksi. Tuukka toi paljon uusia ajatuksia Tuusulaan kentänhoitoasioissa. Siitä kiitokset hänelle.

Erityiset kiitokset tämän kauden kentänhoidon toteutuksesta ja sen onnistumisesta kuuluu pitkäaikaiselle kentänhoitajallemme Marianne Ahokkaalle. Marianne on joutunut kauden mittaan ottamaan vahvasti uutta roolia kentänhoitoyhtiön palveluksessa, ensin Jarin poismenon ja sittemmin Tuukan irtisanoutumisen vuoksi.

Taukokioski

Taukokioski ja sen palvelut saivat tänä vuonna paljon kiitosta pelaajilta ja toki tietysti myös runsaasti uusia kehitysideoita. Taukokioskin ehdottomina hittituotteina olivat höyrynakit ja maukkaat hodarit. Myös tuloksellisesti kioskitoiminta oli siinä määrin rohkaisevaa, että yhtiön suunnitelmissa on jatkaa toimintaa tulevina kesinä ja mahdollisesti hankkia omaksi vastaavan tyyppinen myyntipiste. Kuluneen kauden aikanahan kioskivaunu oli klubilla vuokrattuna, mikä veikin merkittävän osan kioskin tuotosta.

Timo Mansnérus