Kentänhoitosopimus päättyy

Hyvät TGK:n osakkaat ja jäsenet

Liitän tämän kentänhoitoamme koskevan tiedotteen alkuun Suomen Golfkentänhoito Oy:n toimitusjohtajan Kaj Hulkkosen laatiman tiedonannon:

Suomen Golfkentänhoito ja Tuusulan Golfklubi ovat sopineet vuonna 2016 alkaneen kentänhoitosopimuksen päättämisestä 30.9.2017. Sopimuksen päättymisen jälkeen osa Suomen Golfkentänhoito Oy:n henkilöstöstä siirtyy Tuusulan Golfklubin palvelukseen ja osa yrityksen sisällä muihin tehtäviin. Sopimuksen päättämiseen päädyttiin yhteisellä päätöksellä, koska elo-syyskuussa kentänhoitoyhtiön muissa toimipaikoissa tapahtuneiden muutosten johdosta resursseja on jouduttu merkittävästi vähentämään ja toisaalta kohdistamaan uudelleen muun muassa Gumböle Golfin kentänhoitoon. Yhtiö tulee tiedottamaan muista toimintaan kohdistuvista muutoksista lähiviikkoina.

 

Mitä tämä merkitsee Tuusulan kentänhoidolle?

Tuusulassa kentänhoito jatkuu normaalisti ilman keskeytyksiä. Osa kentänhoitoyhtiön henkilökunnasta siirtyy TGK:n palvelukseen loppusyksyn ajaksi.

Kentänhoidon ulkoistukseen liittyvään riskienhallintaan vuonna 2016 kuului, että Tuusulan Golfklubin konekanta säilyi edelleen golfklubin omistuksessa. Näin työt voivat jatkua normaalisti myös näiltä osin.

Kentänhoidon työnjohtajana tulee toimimaan Tuusulan pitkäaikainen kentänhoitaja Marianne Ahokas.

 

Timo Mansnerus

toimitusjohtaja