Kentänhoito jälleen yhtiön omiin käsiin

Kentänhoito jälleen yhtiön omiin käsiin

Kentänhoito palaa taas kahden vuoden ulkoistuksen jälkeen oman henkilökunnan hoidettavaksi.

Kentälle on palkattu kaksi vakituista kentänhoitajaa: Marianne Ahokas, joka on kuulunut vakiokalustoomme jo vuodesta 2003 alkaen, sekä viime kesänä meillä kentänhoitoyhtiön työnjohtajana toiminut Kasper Mäkelä, jolla on myöskin jo lähes 10 vuoden kokemus kentänhoidosta. Myös kausityövoiman rekrytointi on saatu jo lähes päätökseen.

Marianne ja Kasper tulevat hoitamaan hyvin pitkälle perinteisesti kenttämestarille kuuluvia työtehtäviä. Marianne vastaa työntekijöiden perehdytyksestä ja työnjohdosta. Kasperin vastuualueina ovat erityisesti sadetusjärjestelmä ja kalustoasiat.

Varsinaista kenttämestarin tittelillä toimivaa henkilöä ei siis olla palkkaamassa, vaan tarvittavan agronomian alan lisäosaamisen saamme ostopalveluna.

 

Kentän talvehtiminen

Kulunut talvi on ollut useaa edellistä talvea suotuisampi golfkentän talvehtimisen suhteen. Eritoten edelliseen talveen verrattuna ero on merkittävä. Tähän aikaan viime vuonnahan kenttää peitti vahva jääkerros. Onneksi tällä hetkellä jäätä ei pitäisi kentällä juurikaan olla. Odotukset kentän hyvästä talvehtimisesta ovat siis selvästi korkeammalla kuin vuosi sitten.

Perusparannukset

Hallituksen strategian mukaisen perusparannus/investointiohjelman toteuttaminen jatkuu tänäkin vuonna. Talven aikana on aloitettu väylien 16 ja 18 välisen vesiesteen länsipään täyttäminen, ja vielä kevään mittaan on tarkoitus jatkaa puuston harvennusta kentällä, tällä väylien 8 ja 9 välisellä alueella. Myös väylän 5 hiekkaesteen parannustyöt aloitetaan vielä lähiviikkojen aikana.  Paljon moitetta saaneet kentän vesiesteet ovat vesiesteiden avauduttua tehtävälistalla ensisijaisina. Vesiesteet jäivät viime vuonna suunnitelmasta huolimatta ruoppaamatta. Sitä ei valitettavasti voitu toteuttaa kenttää rikkomatta johtuen varsin huonoista sääolosuhteista.

Nettisivut

Klubin nettisivut uudistuvat maalis-huhtikuun vaihteessa. Sivut saavat uuden modernimman ulkoasun, ja myös sivuvalikot uudistuvat jonkin verran. Aivan uutena palveluna sivuilla on chatti-toiminto klubin asiakaspalveluun liittyen.

Timo Mansnerus

TGK:n toimitusjohtaja