Hyvillä mielin syksyä kohti

Golfkausi on edennyt jo puolivälin paikkeille. Toistaiseksi säät ovat tällä kertaa suosineet golfin pelaajia, joskin näihin jatkuviin helteisiin sopii hyvin sanonta toinen tykkää ja toinen ei. Tukalat helteet ovat aivan viime päivinä alkaneet jo näkyä tyhjinä lähtöinä iltapäivisin.

Säiden suosiessa ovat kierrosmäärät kasvaneet heikosta viime kaudesta noin 28 %; kauden kierrosmäärä heinäkuun lopulla on noin 16 000 kierrosta. Erityisen ilahduttavaa on ollut se, että vieraspelaajien määrä on kasvanut huomattavasti, lähes 50 % viime kauden vastaavasta ajasta. Kentän hyvä kunto on vaikuttanut myös Kultakorttipelaajien määrään. Kenttämme on ollut tällä kaudella suosituin Kultakorttipelaajien vierailukohde. Pelaajien määrä näkyy luonnollisesti heti myös yhtiön tulovirroissa positiivisesti. Ja näyttääkin vahvasti siltä, että yhtiön taloustilanne paranee entisestään kahden edellistilikauden tapaan.

Saadun palautteen myötä voidaan todeta, että kenttämme on tällä pelikaudella erittäin hyvässä pelikunnossa. Tästä kuuluu suuret kiitokset kenttähenkilökunnallemme. Viime syksyn panostukset kentänhoitoon ja suotuisa talvi antoivat hyvät lähtökohdat kentänhoidon onnistumiselle. Kentänhoidollinen yhteistyö Kullo Golfin kanssa on myös ollut onnistunut ratkaisu. Kim Wahlroos konsultoivana kenttämestarina on vieraillut kentällämme viikoittain ja antanut vahvan panoksen kentänhoidollemme.

Pitkät hellejaksot eivät kuitenkaan ole tehneet kentänhoitoa liian helpoksi. Alueet, joihin sadetusjärjestelmä ei ylety, ovat ajoittain kuivuneet ja palaneet. Onneksi sadetusjärjestelmämme on toiminut varsin hyvin ja varsinaiset pelialueet on kyetty pitämään vihreinä. Tehdyistä viheriökylvöistä ja helteistä johtuen viheriöiden sadetusta on jouduttu lisäämään siinä määrin, että viheriöiden ympäristöt ovat valitettavasti paikoin varsin kosteat ja pehmeät.

Helteet ovat tehneet myös oman haasteensa kenttähenkilökunnan jaksamiselle kovassa auringonpaahteessa. Työnjohdon tärkein ohje viime aikoina kenttähenkilökunnalle onkin ollut ”muistakaa juoda”. Ihailtavan hyvin nuoret ovat kuitenkin työnsä saaneet hoidetuksi.

Tälle kaudelle suunnitellut perusparannukset ovat edenneet lähes suunnitelmien mukaisesti. Klubitalon terassi ja ympäristö ovat saaneet uutta ilmettä, väylätaulut on uusittu, vesiesteiden siistimistyöt ovat kentällä käynnissä, väylän 5 hiekkaeste on korjattu. Väylien 16 ja 18 vesiesteen muutostyöt on täytön osalta saatu tehdyksi. Erilaisia perusparannus- ja muutostöitä kentällä tullaan vielä jatkamaan kauden aikana talous- ja henkilöstöresurssien sallimissa rajoissa.

Toukokuun lopussa päättynyt jäsenhankintakampanja onnistui hyvin. Kampanjan aikana yhdistykseen liittyi 130 uutta jäsentä ja jäsenmäärä on jo lähes 1400. Osakkaita yhtiöllä on tällä hetkellä 616, jotka omistavat yhtiön 740 osaketta.

 

Timo Mansnerus

Tj