Hieno pelikausi takana – katse tulevaisuuteen

Pelikausi 2018 oli todella hieno ja onnistunut – kiitos upeiden ilmojen ja huippukuntoisen kentän. Pelikierrosmäärä kasvoi noin 20 % edelliskauteen verrattuna, ja kentällä pelattiin lähes 30 000 pelikierrosta. Olimme lähellä ennätyslukemia pelikierrosten määrässä mitattuna, mutta toukokuulle venynyt pelikauden avaus ja heinäkuun hellejakso rokottivat hivenen pelaajamäärää ja jäimme uudesta ennätyksestä.  Siitäkin huolimatta kenttämme suosiota kuvaa hyvin se, että Tuusula oli Kultakorttipelaajien eniten vierailema kenttä. Kevään jäsenhankintakampanjan onnistumisen myötä yhdistykseen liittyi 130 ja koko kauden aikana 180 uutta jäsentä. Yhdistyksen jäsenmäärä on tällä hetkellä jo lähes 1300. Onnistuneen kauden myötä yhtiön rahoitustilanne parantui kahden edellisvuoden tapaan. Voimme todeta taloustilanteen olevan hyvällä mallilla.

Kentänhoito onnistui hyvin

Kentänhoito palasi kahden pelikauden tauon jälkeen yhtiön omiin käsiin. Suotuisan talven avustamana kenttä olikin erinomaisessa pelikunnossa koko kauden ajan. Tästä iso kiitos kuuluu osaaville kentänhoitajillemme Mariannelle ja Kasperille ja tietysti myös kaikille kausityöntekijöillemme.

Kentänhoidossamme viime kaudella erityistä oli se, ettei Tuusulassa ollut tällä kaudella kokoaikaista omaa kenttämestaria. Teimme yhteistyötä Kullo Golfin kanssa siten, että kenttämestari Kim Wahlroos vieraili kauden aikana 1–2 kertaa viikossa konsultoimassa kentänhoitajiamme. Yhteistyö Kimin ja Kullo Golfin kanssa onnistui loistavasti. Kenttämestari-yhteistyö poiki mukanaan muutakin molempia osapuolia hyödyttävää kentänhoidollista yhteistyötä, kuten kaluston ja henkilöstöresurssien yhteiskäyttöä. Hyvän kokemuksen myötä yhteistyötä on tarkoitus jatkaa myös tulevana vuonna.

Perusparannuksia tehtiin ja jatketaan

Perusparannuksia kentän ja klubin alueella jatkettiin suunnitelman mukaisesti: uudet väylätaulut, väylien 16 ja 18 välisen lammen täyttö, väylän 5 hiekkaesteen korjaus, uuden ja vanhan klubitalon julkisivujen huoltomaalaus, vesiesteiden siistiminen, väylän 8 vesiesteen laajennus tulva-alueelle ja klubitalon piha-alueiden maisemointi ja istutukset.

Vuoden 2019 suunnitelmissa ensimmäisenä on kastelujärjestelmän ohjauskaapeleiden uusiminen, mikä tehdään urakoitsijan toimesta aikaisin keväällä, jotta pelaamiselle aiheutuva haitta olisi mahdollisimman vähäinen. Muita suunniteltuja kohteita ovat muun muassa vesiesteiden siistimistyön jatkaminen, piha-alueen ehostus, kentälle tehtävät istutukset ja rakennusten julkisivujen huoltomaalaus. Tavoitteena olisi myös yksittäisten tee-alueiden perusparannus tai uudelleenrakentaminen, joita on suunniteltu väylille 1, 4 ja 11.

Osakesarja-uudistukset tulivat voimaan

Keväällä yhtiökokouksessa esiteltiin uudet osakesarjat, jotka kokouksessa hyväksytyn uuden yhtiöjärjestyksen myötä saatettiin Patentti- ja Rekisterihallituksen käsittelyyn. Valitusmenettelyn takia uusi kevätkokouksessa hyväksytty yhtiöjärjestys vahvistettiin vasta loppusyksystä. Uudet osakesarjat mahdollistavat pelioikeuden hyödyntämisen entistä joustavammin. Pelioikeuden käyttäjää voi vaihtaa kauden aikana kaksi kertaa, mikä tarkoittaa sitä, että pelioikeutta voi käyttää kauden aikana jopa kolme eri henkilöä.  Uuteen yhtiöjärjestykseen voi tutustua tästä.

Hallitus on kokouksissaan miettinyt, kuinka paljon ja missä ajassa uusia osakesarjoja nykyiset osakkeenomistajat voisivat muuntaa ja paljonko halukkuutta muuntamiselle lähtökohtaisesti on. Hallitus on päättänyt, että ensimmäisessä vaiheessa annetaan mahdollisuus 250 osakkeen muuntamiseen 30 euron muuntomaksulla. Mikäli halukkuutta osakkeen muuntamiselle tulee yli 250 osakkeen verran, ratkaistaan muunnettavat osakkeet yhtiöjärjestyksen mukaisesti arpomalla. Yhtiön hallitus seuraa osakesarjojen muuntamisen aktiivisuutta ja käsittelee tarvittaessa kokouksissaan jatkotoimenpiteitä, mikäli muuntohalukkuutta määritettyä suuremmalle määrälle löytyy.

Osakesarjojen muuntaminen ja määrä halutaan pitää hallittuna, koska kyse on uudesta tavasta toimia eikä sen vaikutuksista ole tarkkaa tietoa. Ensimmäinen mahdollisuus osakkeiden muuntamiseksi tapahtuu tammikuun loppuun mennessä, mistä tiedotamme osakkeenomistajille tarkemmin lähiaikoina. Tavoitteena on, että kaikki osakkeet ovat tulevaisuudessa muunnettavissa.

Tulevaisuutta pohditaan

Jo tehtyjen toimien lisäksi hallitus pohtii edelleen joustavampia ja nykyajan vaatimuksia paremmin vastaavia tapoja, jotka mahdollistavat golfin pelaamisen Tuusulassa tulevaisuudessa. Tähtäimenä on osakkeiden ja pelioikeuksien kysynnän parantaminen.

Mika Eloranta ja Timo Mansnérus