Golfin säännöt -Pelaajan opas julkaistu golfliiton sivuilla

Golfin Säännöt -Pelaajan opas on julkaisu, joka on tarkoitettu kaikille golfareille maailmassa. Kyseessä ei ole pikaopas vaan mieluummin lyhennetty versio Golfin Säännöistä sinua – golfaria – varten. Seuraavassa joitakin tärkeimpiä huomioita Pelaajan oppaasta:

-Kyseessä on ihan oikea sääntökirja. Se näyttää Golfin Säännöt-kirjalta ja on rakenteeltaan samanlainen. Vaikka tekstiä on muokattu, se antaa sinulle samat vastaukset kuin Golfin Säännöt-kirja

-Kirja keskittyy pelaajan kannalta keskeisimpiin sääntöihin. Oppaaseen on sisällytetty esimerkiksi sääntöjen ja pelin hengen mukaisesti pelaaminen, selvitys kentän eri alueista ja sallituista varusteista sekä yleisimmin käytetyt säännöt

-Vaikka tämä opas ei kata harvemmin tapahtuvia tilanteita, siinä viitataan ajoittain kuvakkeen myötä Golfin Säännöt-kirjaan, josta löytyy lisätietoa

-Opas on kirjoitettu ”sinä”-muotoon. Tällä tavalla golfsäännöistä pyritään tekemään entistä helpommin ymmärrettäviä

-Opas sisältää kuvia ja kaavioita helpottamaan sääntötilanteiden hahmottamista. Pelaajan oppaan tavoitteena on esittää golfsäännöt tavalla, joka on helpommin ymmärrettävä ja siinä on keskitytty siihen, mitä sinun golfarina tulisi tietää pelataksesi sääntöjen mukaisesti.

Lataa opas tästä